SEMANGAT MENCERDASKAN BANGSA

Saturday, 14 January 2012

KLASIFIKASI SUNGAI BERDASARKAN ARAH ALIRANNYA


a) Sungai konsekuen adalah sungai yang arah aliran airnya searah dengan kemiringan lerengnya.
b) Sungai subsekuen adalah sungai yang arah aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekuen.
c)   Sungai resekuen adalah sungai yang arah aliran airnya sejajar dengan sungai konsekuen.
d)  Sungai obsekuen adalah sungai arah aliran airnya berlawanan dengan sungai konsekuen.
e)   Sungai anteseden adalah sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya mampu mengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya.
f)  Sungai reverse adalah sungai yang kekuatan erosi ke dalammya tidak mampu mengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya. Oleh karena itu arah aliran sungai ini berbelok menuju ke tempat lain yang lebih rendah
g)   Sungai insekuen ialah sungai yang arah aliran airnya tidak mengikuti perlapisan batuan sehingga arahnya tidak menentu.

Untuk lebih jelasnya liat gambar di bawah ini !